Sprint 1 demo – Proof of concept

Torsdagen den 20.10. avslutades SYND-projektets första sprint, dvs. en två veckors arbetsinsats med i förhand uppsatta mål. Projektgruppen arbetade fram grundförutsättningarna för att skapa och producera innehåll med det nya verktyget.

Sprint 1 innehöll bland annat:

  • Skapa en installations profil
  • Skapa artiklar
  • Skapa en ämnessida
  • Puffa en artikel på en ämnessida
  • Lås av artiklar (förhindra att två ändrar samma artikel samtidigt)
  • Ge ett utseende till en ämnessida (brandbyline)

I videon ges en snabb presentation över hur artiklar och ämnessidor skapas. Det som visas i videon är en så kallad ”proof of conept” – en ytterst avskalad prototyp för att visa att en viss funktion fungerar. Häng med andra ord inte upp er på kosmetiska brister, det engelskspråkiga användargränssnittet eller referatets oslipade utförande! 😉 Syftet med demonstrationen är att visa enligt vilken logik och enkelhet innehåll skapas.

Efter andra sprinten (3.11) återkommer vi med en ny demonstration över andra egenskaper i Svenska Yles nya Drupal plattform.

4 reaktioner till “Sprint 1 demo – Proof of concept”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.