Första användartestet

Måndagen den 7.11. gjorde vi det första användartestet med det nya (och halvfärdiga) publiceringsverktyget för svenska.yle.fi. Nyhetsredaktörer från regionerna bjöds in för att konkret testa det som utvecklarna jobbat på under de senaste fyra veckorna. Vi fick mycket värdefull återkoppling till det vi åstadkommit hittills och fick hjälp på traven med att utveckla publiceringsverktyget mot rätt riktning.

Raseriutbrotten uteblev och ingen sprang svärande ut ur rummet (kanske testpersonerna istället smutskastar systemet på sina redaktioner, vem vet… 😉 ). Enligt mina observationer var redaktörerna väldigt snabba med att ta åt sig systemet trots att användargränssnittet och funktionerna var halvfärdiga. Redaktörerna testade i stort sett det som visades i den senaste demo videon. Med fortsatt utveckling och nya tester är jag säker på att vi under våren kommer att få ett lättanvänt och snabbt publiceringsverktyg, som i slutändan kommer att vara gemensamt för hela Svenska Yle!

Konceptutvecklaren Mikael Hindsberg konstaterade i ett korridorsnack att merparten av redaktörerna inte är intresserade av att knepa och knåpa med publiceringverktyg. De ska kunna koncentrera sig på det väsentliga, det vill säga innehållet. Som det ser ut just nu kommer vi också att få ett verktyg som tillåter redaktören att så långt som möjligt koncentrera sig på innehållet utan att behöva ödsla tid på komplicerade redigeringsfunktioner. Vi är inte riktigt där ännu, men några oöverkomliga tekniska hinder finns inte just nu för att ta i bruk ett smidigt system.

På basis av testanvändarnas reaktioner behöver vi ännu arbeta på att göra administrationen av innehållet mera intuitivt. För tillfället är det svårt att veta i vilket läge/vilken vy man befinner sig i när man redigerar innehållet. Möjligheten att skapa temasidor med personliga grafiska utseenden efterlystes också, vilket är en utmaning om systemet ska kunna erbjuda en förenhetligad användarupplevelse genom hela svenska.yle.fi helheten. Här måste vi hitta en smart lösning. Förbättringsförslagen var många fler och jag listar inte dem här nu, mest eftersom det handlar om detaljer. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de flesta funktionsönskemålen har noterats, men det kommer att ta en stund innan vi kan överväga och förverkliga dem. Den återstående tiden av år 2011 kommer att gå åt till att utveckla grunden för publiceringsverktyget. Vi håller så att säga på att bygga stommen till ett hus som senare, fr.o.m. våren 2012, ska också få sina väggar, inredning, m.m.

Erfarenheten från testerna visade att utmaningen i den närmaste framtiden snarare ligger i att kunna anpassa de redaktionella rutinerna till verktygets logik. Webbdagschefens, deskarnas och redaktörernas växelverkan kommer att vara av avgörande betydelse för hur innehåll publiceras och distribueras. Flera redaktionella beslut måste tas för att få systemet att fungera smidigt. Till det kan jag inte säga annat just nu än att användartestet var ett exempel på hur vi så tidigt som möjligt vill engagera redaktionerna i utvecklingen för identifiera dylika utmaningar. På det här viset försöker vi också undvika så mycket gråt och tandgnisslan som möjligt inför mars 2012, då Nyheterna tar i bruk det nya verktyget. Fr.o.m. januari engageras också webbdagschefen och deskarna i utvecklingen. Då kan vi på allvar börja arbeta fram en modell för hur innehållsproduktionen ska fungera på bästa möjliga sätt.

Vi kommer snart att göra ett nytt test där Sporten är involverad. Vi kommer också att göra besök i regionerna för att berätta om SYND-projektet och webbförnyelsen. Utöver det uppdaterar vi utvecklingsbloggen så mycket vi hinner och ordnar webbluncher i Sossun på fredagar (förutom fredagen den 11.11. då alla utvecklare är bortresta).

Gå med jämna mellanrum in på bloggen och kolla nyheterna kring SYND-projektet. Kommentera gärna – vi behöver ditt bidrag i utvecklingen!