Sprint 3 demo

Kolla in den senaste demonstrationsvideon. Den visar några av de funktioner som kommit till under de två senaste veckornas utveckling.

Nyheter som visas i videon:

  • Kickers
  • Tydligare användargränssnitt
  • Svenskspråkig metadata inmatning
  • Redaktörens profil signatur
  • Embeddning av den nya Arenan
  • Dynamiska bilder i Responsive Design