Kurator, kuratera, kuratering…

Kuratorskapet associeras vanligtvis med personen som sammanställer konstutställningar. Målning av Cornelis van der Geest.

Under den pågående webbförnyelsen har begreppet kuratering dykt upp med jämna mellanrum. T.ex. webbdeskarna har beskrivits som kuratorer för svenska.yle.fi. Men vad innebär kuratering egentligen i en webb kontext? En stulen e-post diskussion mellan programchefen Sami Kallinen, konceptutvecklaren Mikael Hindsberg och Just nu-redaktören Rolf Granqvist kan kanske belysa (…eller fördunkla 😉 ) kurateringens innebörd för oss.

From: Sami Kallinen
to: Mikael Hindsberg, Rolf Granqvist

hej, på tal om kuratering, se här nedan en definition av den berömde schweiziske konsthistorikern och kuratorn Hans-Ulrich Obrist som jag snubblade på idag:

Lately, the word “curate” seems to be used in an greater variety of contexts than ever before, in reference to everything from a exhibitions of prints by Old Masters to the contents of a concept store. The risk, of course, is that the definition may expand beyond functional usability. But I believe ‘curate’ finds ever-wider application because of a feature of modern life that is impossible to ignore: the incredible proliferation of ideas, information, images, disciplinary knowledge, and material products that we all witnessing today. Such proliferation makes the activities of filtering, enabling, synthesizing, framing, and remembering more and more important as basic navigational tools for 21st century life. These are the tasks of the curator, who is no longer understood as simply the person who fills a space with objects but as the person who brings different cultural spheres into contact, invents new display features, and makes junctions that allow unexpected encounters and results.

[…]

To curate, in this sense, is to refuse static arrangements and permanent alignments and instead to enable conversations and relations. Generating these kinds of links is an essential part of what it means to curate, as is disseminating new knowledge, new thinking, and new artworks in a way that can seed future cross-disciplinary inspirations. But there is another case for curating as a vanguard activity for the 21st century.”

en snabbreflektion: man kan säga att det är det här som journalister har alltid gjort och det är självfallet sant, men samtidigt finns här en nyansskillnad. kommer det kanske från att de flesta som kuraterar idag är inte ”journalister”? det är också intressant att man valt att ta analogin från konstvärlden och inte från journalistiken. är det bara en slump? den traditionella kuratorn har också varit en sorts journalist, men ändå inte. vad är skillnaden? en grej är att kuratorn har valt och också beställt verk som är mycket mer varierande än journalistens. inom konst- och museivärlden har man redan länge kunnat ställa ut i princip vad som helst. från objekt till idéer. handlar det kanske också om att helheten när allt kommer omkring varit mindre viktig på till exempel en paradsida. alltså att valet av de rätta artiklarna varit absolut viktigt men de olika artiklarnas relation till varandra har ändå oftast sekundärt. i journalistiken har man traditionellt främst skapat sammanhanget genom att redogöra för det inom juttun medan här skapar man det lika mycket genom valet av olika juttun som ställs bredvid varandra. så en tanke som jag medger inte är speciellt utvecklad slänger jag här att för kuratorskapet är helheten som länkarna mellan de enskilda objekten oftast viktigast – viktigare än de enskilda objekten. de olika utställningsobjektens förhållanden till helheten har varit essensen i kuratering.

är inte just detta också essensen i ”just nuandet”?

/s

 

From: Mikael Hindsberg
To: Sami Kallinen, Rolf Granqvist

Tack Sami för tankeväckande inlägg. Håller nog helt med om vad du säger, men man kan också anlägga ett lite annat perspektiv på kuratering ur journalistiskt perspektiv.Nämligen ta fasta på att kuratorn inte är konstnär. Dvs att kurateringen inte skapar konst, utan sammanställer, kontextualiserar och förevisar.

I journalistiken blir detta att handla om en ny journalistroll, i min mening särdeles viktig inom public service. Där journalisten fungerar som vägledare, kurator, i informationslandskapet.

Då kan man tänka sig ett kollage av information som journalisten kuraterat. Men resultatet av kurateringen behöver inte i sig vara en fulländad journalistisk produkt. Utan kanske behöver kompletteras med eget material för att fungera som ”traditionell” journalistik.

Lite svårt att diskutera detta då man så snabbt önskar entydiga definitioner på t.ex. journalistik. Men funkar ju ändå bra som lite huvujumppa och inspiratin 🙂

h. Micke

PS. Här en bra artikel om ordet kuratera och lite om användningen (och betydelsen av det)

From: Sami Kallinen
To: Mikael Hindsberg, Rolf Granqvist

jo just så och jag tror samtidigt, i varje fall om tittar på konstvärlden, så är poängen lite att gränsen mellan konstnär och kurator som betydelseskapare suddas ut.

/s

 

From: Rolf Granqvist
To: Sami Kallinen, Mikael Hindsberg

Precis som man nu gör inom konsten måste begreppen mästare, geni och original omvärderas också på andra områden. Inte omdefinieras, utan just omvärdes. Begreppen har fortfarande giltiga och fullt gångbara definitioner men vi måste ta oss en funderare på vilken vikt vi ger dem.

Jag hoppas att begreppen återgår till sitt ursprung, dvs till hantverket, till de gamla gillena. Där hör de hemma.

Inom konsten och journalistiken behöver vi nya, kollektiva sätt att skapa betydelse och det helt enkelt för att frågorna och den information som finns att tillgå är så mycket större än den var under 1500- och 1600-talen, större än den var under slutet av 1800-talet då yrandet kring originaliteten och patentet tog skruv ordentligt.

Vi måste komma vidare.

Och pröva nya vägar.
Eller vi måste inte alls. Om vi inte gör det så är det någon annan som gör det. Det är jag säker på.
Just våra förutsättningar och våra resurser ger oss ändå en möjlighet som är få förunnad.

Diskussionen samlad i Storify. Här på bloggen så hoppa bara rakt till tweetsen nedan:

2 reaktioner till “Kurator, kuratera, kuratering…”

  1. Påtal om sånthär, kommer man på Yle att importera alla gamla artiklar till nya CMS och omdirigera alla urls de de kommande förnyelserna äger rum?

    Jag tycker svenskfinland förlorade en hel del värdefull, läsvärd webb då HBL lät bli att importera den nerlagda Volt-bilagans arkiv till tidningens nya Drupal-sajt förra året.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.