Två veckor till start

Hela webbförnyelsens tidtabell ser för tillfället ut så att från och med den 19.3. borde vi ha en fungerande betatjänst, dvs. en ny tjänst vid sidan av den nuvarande. Det innebär tyvärr lite extra arbete i och med att vi ska uppdatera två webbtjänster på samma gång. Artiklarna importeras automatiskt från det nuvarande verktyget till det nya så man behöver ändå inte mata in text och bild två gånger utan bara gå in på Synd och lyfta fram den importerade artikeln på sidorna.
Först nyhetssajten 

Om allt fungerar bra så kan vi så småningom låta ett begränsat antal utomstående användare komma in på tjänsten. Om allt fortsättningsvis går bra så kan vi planera en övergång från den gamla sajten till den nya. Förhoppningsvis kunde det ske inom april.

Och nu talar jag om nyhetssajten, resten av Svenska Yles webbtjänster migreras senare under året. Men det nya verktyget tillåter också lyft från andra system och vi på Just nu tänker ta vara på den här möjligheten genom att lyfta fram kulturredaktionens recensioner, livestreamar från till exempel RSO:s konserter, mat & fritid, BUU, bondbloggar och allt annat underbart webbinnehåll som Svenska Yle producerar.
När vi sedan är i gång kommer vi på Just nu att fungera som en help desk för frågor angående Synd och den nya webbtjänsten. Vi ska också ta hand om Svenska Yles paradsida och försöka fungera som en service- och samarbetsfunktion för hela Svenska Yle.

Flexa med Synd

Vårt jobb är utgivning. Vi kommer inte att producera nyheter, ta bilder, göra intervjuer och så vidare. Vi ska ta hand om att Svenska Yles nuvarande rika och mångsidiga produktion och se till att innehållet får den roll det förtjänar också på webben. Vi ska paketera, sammanställa och lyfta fram aktuella samtalsämnen oberoende av var de ursprungligen startat.

På vårt bord ligger också närvaron och interaktiviteten på webben. Vi kommer att satsa på att Just nu är på plats likaså på den egna tjänsten som på Twitter och Facebook. Det är viktigt att ta med publiken från första början. Det minsta vi kan göra är att gå in i diskussioner och svara, eller bara tacka för kommentarer.
Exakt hur vi kommer att vara på plats under dagarna diskuteras som bäst, men det blir från tidiga morgonen till rätt så sent på kvällarna, alla veckodagar. Just nu-deskens telefonnummer är 040 6742085 och e-post adressen justnu@yle.fi.
Och till sist: det är viktigt att betrakta hela den nya webbtjänsten som en process. Vi lär oss längs med arbetet och kommer att göra förändringar både på webbtjänsten och i vårt arbetsflöde. Flexibilitet är Synds starkaste sida och vi ska se till vi utnyttjar det.