Hur fungerar bilder i IMS?

Bilder som används i artiklar som publiceras på svenska.yle.fi hämtas från bildhanteringssystemet IMS (Image managment system). Här kommer en kort förklaring av hur det är uppbyggt och skall användas.

Då en bild laddas upp behöver följande delar fyllas i:

Taggar
För att hitta bland alla dessa bilder har vi valt att använda taggar. Dessa taggar är i dagens läge ännu friform (dvs redaktören kan själv hitta på beskrivande ord eller förkortningar – huvudsaken är att de är ord som andra känner till och skulle kunna tänkas söka på då de söker en bild till sin artikel.). Taggarna sparas också inne i bilderna, och kan påverka hur relevant en sökmotor uppfattar att en artikel är. I framtiden blir det aktuellt att koppla ihop taggningen med ontologier (Läs ”Varför skall jag tagga min artikel?”).

Alt
Text som beskriver bilden. OBS! Inte en text som beskriver artikeln i vilken bilden kommer att användas. Skall vara en text som beskriver bilden så att någon som har nedsatt syn/är blind också kan förstå vad som finns på bilden. Används också av sökmotorerna för att bedömma en artikels relevans.

Copyright
Vem som tagit bilden och innehar copyright. Ifall bilden är tagen av ngn på Yle skriver man Förnamn Efternamn / Yle

Anmärkningar
Ett internt meddelandefält, som bör användas för att märka ut specialinfo om bilden, t.ex. om det är en bild från en bildbyrå med specialanvändningsregler.


De system som är kopplade till IMS har varierande lösningar för bildtext.

I nya svenska.yle.fi kan man efter att man hämtat sin bild från IMS lägga till en bildtext. Denna bildtext sparas i den enskilda artikeln. Den kan därför anpassas per artikel.

Du som använt IMS tillsammans med den gamla nyhetssajten – använd bildens ID då du vill sätta till en bild i nya svenska.yle.fi


Vad syns åt användaren?

  • Alt-texten syns för personer med nedsatt syn. Vissa webbläsare visar Alt-texten då man sätter muspilen på bilden.
  • Copyright visas utskrivet under bilden.
  • Bildtexten som skrivits in i Drupal visas utskrivet under bilden.

Om IMS
Vår bildhanteringssystem innehåller i skrivande stund ca 90 000 bilder. Systemet skapades och togs i bruk 2008/2009. Systemet är består av en frontend API och ett internt backend-system där bilderna laddas upp och redigeras. Vilket CMS som helst kan kopplas till IMS.

Då en bild laddas upp i backenden sparas originalbilden (ladda därför alltid upp bilden i så stort format som möjligt) på en intranät skiva, och samtidigt skapas automatiskt nio mindre versioner av bilden. Dessa nio är de versioner som syns i artiklarna (storleken beroende av layouten).

Förändringar som är på kommande under 2012 är möjligheten att ersätta en redan uppladdad bild samt större bildstorlekar. Beskärningen av bilder kommer att ändra från att ske per bildstorlek till att ske per relation (16:9, 1:1, 10:15).

Författare: Mårten Seiplax

Jobbar på svenska.yle.fi med det grafiska utseendet, kodning och sånt. Följ mig på Twitter eller Google +