Användargränsnitt: Hur det underlättar ditt jobb och ökar antalet läsare

Inom Drupal talar utvecklarna ofta om att beställarna inte förstår att prioritera användargränssnittet för de interna användarna. Det är en av Drupals akilleshälar, eftersom om det ofta inom beställar-organisationen inte finns en förståelse för att med Drupal så får man ett system som man bygger sitt eget system med. Då är det inte lika enkelspårigt att se till att användargränssnittet är sådant som slutanvändaren önskar sig. @pixelmord höll ett bra presentation gällande ämnet på Frontend United.

Ett användargränsnitt som inte stöder användarna leder till förluster eller förlorade möjligheter. Läs t.ex. ”The $300 Million Button”. Små insatser kan vara värda stora summor.

På svenska.yle.fi har vi tagit detta i beaktande på flera sätt, t.ex. så finns det en ”föreslå termer” knapp som automatiskt föreslår taggar/termer/kategorier till artiklar. Det ersätter inte att en människa läser igenom och bekräftar de relevanta förslagen. Däremot så underlättar det och snabbar upp redaktörens arbete då de inte manuellt måste söka efter varje ord de vill tagga artikeln med. Då finns det tid att söka efter de relevanta taggar som automatiken inte förstod att lägga till.

Ett annat exempel är att varje intern användare kan ha en egen lista på ”favorit-ämnessidor” dit han/hon* skickar sina artiklar. Utgående från ämnessidor visas artikeln till slutanvändaren.

Därför är viktigt att en artikel som är intressant för både ”Inrikes” och ”Österbotten” skickas till båda ämnessidorna – annars kommer inte användarna som huvudsakeligen väljer att läsa ”Inrikes” vs. ”Österbotten” inte att hitta och kunna läsa artikeln. Ett annat exempel kan vara ”Sport” och ”Västnyland”.

Vi har märkt att denna funktion inte används optimalt inom organisationen, så jag passar därför här på att visa hur man gör för att ställa in sina egna favorit ämnessidor:

Gör så här:
1. Gå till din profil (klicka t.ex. på ditt eget namn i en artikel du skrivit)

2. Klicka på ”Redigera”

3. Rulla ner till ”Favorit-ämnessidor”

4. Skriv in de ämnessidor du önskar (sätt ”Första sidan” sist i listan)

5. Spara

Så här ser det sedan ut då du går in och skall skriva en artikel:

Funderar du på vilka ämnessidor som skulle vara optimala för dig? Sätt till alla sidor du någonsin brukar använda, dvs jobbar du inom nyhetsorganisationen är exemplen ovan åtminstone dem du behöver – detta eftersom de också fungerar som en undermedveten påminnelse då du skall välja vart du skall skicka artikeln.

Ett traditionellt sätt att lösa detta skulle ha varit att tvinga den interna användaren att söka efter varje ämnenssida manuellt, eller att lista dem alla (ca 50 st) åt alla användare. Ingendera är särskilt optimalt eller användarvänligt, speciellt inte på en plattform som skall stödja ett snabbt arbetsflöde för allt från Strömsös recept, vanliga artiklar, bloggar till nödmeddelanden.

* Det är vid tillfällen som detta man kan tycka att hen vore ett praktiskt ord att använda.

Författare: Mårten Seiplax

Jobbar på svenska.yle.fi med det grafiska utseendet, kodning och sånt. Följ mig på Twitter eller Google +