Ett spel blir till

Skärmkapning av spelet i lucka 1 i BUU-klubbens webbjulkalender 2012“KAN BUKLUBEN FO MERA SPEL!!!!! snela (=? “ Responspost med motsvarande  innehåll droppar in i BUU-klubbens epostlåda titt som tätt.

Men hur går det till egentligen när en spelidé ska tas hela den långa vägen från koncept till ett färdigt spel på buu.yle.fi? Det är många olika människor och arbetsskeden som ska till innan Atte är ute på äventyr i en dammsugarslang eller Bärtil och hans vänner svarar i telefonen på ängen.

Under hösten  är det jätteprojektet BUU-klubbens webbjulkalender, med en hel massa  av de hett efterlängtade nya spelen, som  sysselsätter oss som jobbar med barnwebb på svenska.yle.fi. Fast egentligen har vi snudd på jul året om  – planeringen av webbjulkalendern brukar nämligen starta redan i februari. Det är mycket som ska hinnas med, från adventskalendern i papper i samarbete med Finlands Röda Kors, till alla spel och pyssel som ska dyka upp bakom kalenderluckorna på webben.

En stor del av spelen i både webbjulkalendern och på BUU-webben i allmänhet görs internt på svenska.yle.fi. Samtidigt har vi etablerat ett nätverk av duktiga samarbetspartners som vi kan vända oss till när vi behöver hjälp. Många av dem var också inblandade i arbetet med årets webbjulkalender, som lanserades 1.12 med spelet Morr i röret bakom lucka 1. Hur just det spelet blev till ska jag berätta mera om nedan.

Kompletterande medier

Spelkoncepten i de olika webbkalenderspelen har för det mesta en anknytning till händelserna  i julkalendern i BUU-klubben på TV samma dag. På det här sättet bildar TV-programmen och webbkalendern en helhet, där innehållen i de båda medierna kompletterar varandra och visar upp olika sidor av samma berättelse.
Också vi på webbavdelningen plöjde med andra ord under våren igenom en tjock hög med TV-manus för  ännu oinspelade decemberavsnitt av BUU-klubben i TV.  Manusförfattaren och regissören Monica Vikström-Jokela hade en viktig roll i idéandet av speluppslag – det är ju Monica som känner TV-karaktärerna och deras personlighet allra bäst.

Vem springer var och varför?

Musen Morr med dockföraren Mårten HolmDen 1.12 gör musen Morr entré i TV. Eftersom västmetrobygget raserat Morrs eget hem måste han hitta ett nytt ställe att bo på, och hamnar hos mössen i källaren under BUU-klubben.

Vi beslöt att använda samma idé som ramhistoria för webbspelet. Morr ska ta sig genom en lång tunnel, från byggplatsen ända fram till BUU-klubben.  På vägen ska han med spelarens hjälp hoppa över hinder av olika slag. Konceptet är en variant på de populära hinderbanespelen som blivit något av en tradition i BUU-kalendrarna på webben.

Innan en spelkodare kan ta itu med att programmera själva spelet är det mycket som ska slås fast och definieras. Om vi gör kodningen internt på svenska.yle.fi (vilket oftast är fallet) är det vanligt att spelkonceptförfattaren och –kodaren är samma person. Då inleds programmerandet av själva spelmotorn ibland innan konceptet är helt klart, och spellogiken finslipas och vidareutvecklas under arbetets gång.

Ibland köper vi också in spelkodning, när de egna resurserna inte räcker till. (I fallet Morr i röret gick uppdraget till en långvarig samarbetspartner, kodaren  Timo Myllymäki.) Då blir det extra viktigt att försöka tänka ut spelkonceptet noggrant på förhand, så  att leverantören har en bra grund för sin offert. Vilken är spelidén och -logiken? Hur byggs spelbanan upp? Ska den vara likadan varje gång man spelar  eller slumpad? Hur börjar spelet och när tar det slut? Vad händer då?

Småbarn som målgrupp

Extra utmanande blir det hela av att målgruppen är små barn, som för det mesta inte kan läsa. Vilken är en lämplig svårighetsgrad och hur kan man påverka den? Ska man välja mus- eller tangentbordsstyrning, och vilka krav ställer valet man gör på motorik och datorvana?

Självskrivna utgångspunkter är att barnen och deras föräldrar ska kunna känna sig trygga med BUU-klubbspel. Inget våld förekommer i spelen, och eventuella motgångar ska gå att hantera. När Morr krockat eller trillat av banan tre gånger tar spelet slut, men på ett mycket  odramatiskt sätt.  I slutscenen himlar en lätt vimmelkantig Morr sig över allt krockande – och sedan kan spelaren omedelbart försöka på nytt.

Testa, precisera, ändra

Ett är däremot säkert – ett aldrig så noggrant koncept har sina tankefel och brister som uppdagas först när de första demoversionerna av spelet blir färdiga. Det gäller alltså att testa, testa och åter testa, och vara beredd att både precisera och tänka om.

In sin första version såg konceptet för Morr-spelet ut så här (pdf-fil,  finska): BUU2012_luukut_1_16

Under arbetets gång var det flera saker som ändrades och preciserades i konceptet i filen ovan: hindren i taket upphörde t.ex. att vara hinder och blev dekorationer som man inte kan krocka med, för att underlätta spelet lite grann. Vi beslöt också att själva banan byggs upp manuellt med hjälp av en xml-fil, där de olika byggklossarna som Morr springer på listas i rätt ordning, åtskilda av antalet millisekunder som ska förlöpa innan följande markbit rullar in på skärmen. Y-koordinaten, d.v.s. hur högt upp på skärmen markklossen ligger, slumpas inom ramen för vissa gränsvärden. Lösningen för hur brädspelet som finns i julkalenderns rot kommunicerar med det inladdade Morr-spelet ändrades också när vi började testa i praktiken.

Ur filen framgår också att vi ägnat oss åt att snegla på andra, välfungerande spel ute på webben för att hitta inspiration: en av förebilderna för Morrspelets spellogik var t.ex. ett av minispelen i SVT:s finfina webbjulkalender från i fjol, Tjuvarnas jul. (Testa absolut, om ni inte redan gjor det!)

Grafiken får liv

I samma veva som spelkonceptet blir till har redan ett upplägg för spelvyer börjat ta form i konceptplanerarens huvud.  Ibland hamnar också dessa tankar till pappers,  mer eller mindre lättdechiffrerade för grafikern som ska ta över (se bilden)

En stor del av grafiken till årets webbjulkalender (och flera kalendrar före den) är ritad av Johanna Sjöström. I just det här spelet stod Johanna för själva musfiguren, som hon fick en beställning på i profil, dels i springposition, dels i hopposition.

Sedan var det dags för svenska.yle.fi-grafikern Johan Lindström att ta över. (Läs mer i Johans eget blogginlägg!) Med hjälp av programmet Flash animerade Johan både Morrs springande och luftfärden under hoppet. Johan ritade också  spelmiljön: en bakgrund som går att loopa, byggklossarna för banan som musfiguren springer på och element som placeras ut i förgrunden för att ge intrycket av djup, samt en startscen och två slutvyer (en för lyckat och en för misslyckat spelresultat)
Allt detta material hamnade sedan på Timos bord, för att kopplas ihop med spellogiken.

Fiu och pang – ljudeffekterna

Ljudeffekterna spelar en stor roll i att skapa stämningen i ett spel. Under flera år har vi fått eminent hjälp med att göra ljuden till webbjulkalenderspelen  av Mats Prost, som ibland kan få beställningar som ser rätt märkliga ut. Eller vad sägs om:

  • kort  ”Nu gick det fel”-ljud (brööp)
  • fiu eller spojoing som förstärkande effekt till bollen som kastas in i bild
  • Ljudligt sväljljud
  • mjukt flingeflingljud
  • en sjösjuk ljudslinga för ångorna ur hatten
  • Balettrudelutt för  lyckat slutresultat
  • splurtljud som effekt till när Hulda bajsar

(Alla ovannämnda ljud finns med i årets webbjulkalender. Lyckas du hitta dem alla?)

Musen Morr ser stjärnorFör Morr-spelet levererade Mats bland annat byggatmosfär, spring – och hoppljud, krock- och trilljud, ett yrhetsljud för en vimsig Morr som ser stjärnor och en fanfar för när spelaren kommer i mål.

Kända röster

Allt som oftast lånar också en eller flera personer på BUU-klubbsredaktionen sina välkända röster till spelen på BUU-webben. Programledaren Stefanie “Fifi” af Björksten läste in introduktionen till Morr i röret  och ljuden för knapparna, medan radioredaktören Mårten Holm, som spelar Morr i TV, bandade in Morrs kommentarer.
Vart och ett av julkalenderspelen fick också en sammanfattning av spelinstruktionerna på både finska och samiska. (Tack till Benny Törnroos, Ritva Torikka och Irene Länsman, som översatte och lånade röster!)

Eldprov på BUU-dagen

Hundratals rader Actionscriptkod och rätt många arbetstimmar senare var så Morr i röret klart att spelas. En del av webbkalenderspelen brukar utsättas för ett riktigt eldprov, när de visas upp som försmak på webbkalendern på den årligen återkommande BUU-klubbsdagen i Böle i Helsingfors. Hundratals barn i olika ålder och med varierande datorvana provspelar, gläds åt spelidéer de gillar och frusteras över saker vi tänkt fel. Då gäller det att vara uppmärksam, anteckna, finslipa och ändra så gott det går. Och hålla tummarna den första december.

Önska gärna!

När önskemålen om nya spel landar i BUU-klubbens epostlåda är det flera skribenter som tacknämligt precisa i sina önskemål: vi har fått in efterlysningar på flera pyssel, spel med djur (alldeles speciellt med hästar) och flera hinderbanor, bland annat. Vi läser all post och är väldigt glada över idéer och förslag.

Skicka med andra ord gärna epost och berätta hurdana spel du eller dina barn vill se på buu.yle.fi i framtiden! Adressen är buuklubben@yle.fi. Kanske det är just ditt spelförslag som gör resan från idé till nytt spel på BUU-webben härnäst…

Författare: Pia Manns

Jobbar som konceptplanerare på svenska.yle.fi, men sysslar också en hel del med Flashkodning. Ansvarar för Svenska Yles barnutbud på webben , d.v.s. buu.yle.fi och Utmanads och MGP:s webbplatser.