Varför kan jag inte bestämma exakt var bilden/videon/citatet finns?

Det korta svaret:

Vi vet inte exakt hur innehållet kommer att visas beroende på om användaren har en mobil, pekdator eller dator. Vi vet heller inte vad som kommer att vara det sätt som användarna använder sig av om bara några år. Därför gör vi flera designmönster som systemet kan välja bland. Det bäst passande mönsteret visas till användaren utgående de parametrar vi kan avläsa om användarens utrustning.

Responsive design - så ser demon ut på big screen, laptop, tablet och mobil

Då jag säger att vi inte vet hur innehållet kommer att se ut så är det mer relationen mellan innehållsbitarna som vi inte känner till. Att kolla på sin egen dator med en viss webbläsare/skärmupplösning och utgående från det bestämma var radbrytningar skall finnas (för att ge ett visst utseende) är bortkastad tid och grus i maskineriet.

Samma sak gäller om det är en bilds/videos/bildgalleris placering till höger/vänster eller vilken storlek den skall ha. Systemet behöver kunna bestämma designmönster utgående från apparaten.

Ett exempel: Om Text-tv skulle använda samma innehåll som webbtjänsten skulle ett radbyte i rubriken ställa till problem då rubrikerna i Text-tv alltid bara är en rad.

Detta sätt att styra utseendet framtidssäkrar vårt innehåll. Vid systembyten är den stora stötestenen hur utseendet skall migreras. Med detta upplägg så kan vi bygga nya designmönster som passar det nya systemet utan att gammal formatering av innehållet blir i konflikt med det nya.

Det långa svaret:

Yle har bestämt att öppna sitt innehåll och börja använda sig av API:n (Application Programming Interface) (Yle avaa sisältöjään, pysy kuulolla! ). Under en av de många workshops som hölls då den strategin utformades talades det mycket om innehållsstrategi (content strategy).

Vad är det då? I korthet: Innehåll som är formaterat på ett sätt som gör att det kan användas på ett mångfacetterat sätt. På detta sätt framtidssäkras innehållet. Ett talande exempel om värdet av innehåll gavs av Karen McGrane: Tv-guide (Amerikansk tidning) beslöt sig länge före det fanns elektroniska programguider i tv, på webben eller i mobilen att skriva en kort-, medel- och lång- textbeskrivning av programmen. Ingen visste var texterna skulle användas, eller exakt hur de skulle användas. Video: Karen McGrane: Adapting Ourselves to Adaptive Content – An Event Apart

Det var intressant att få dessa exempel, för det är den linje vi också valt utan att ha följt med diskussionen om innehållsstrategi (content strategy). Förutom att vi inte tillåter att man själv kan bestämma var och hur bilder etc. placeras har vi heller inte en förhandsgranskningsmöjlighet. Orsaken var att vi vill att man inte skall stirra sig blind på att hur artikeln ser ut på den dator som man skriver den på.

Den design lösning som vi använder oss av upptäcker om man kommer till svenska.yle.fi med mobil, pekdator eller dator och anpassar sig därefter. För att det skall vara möjligt behöver vi veta att viss information alltid finns tillgänglig.

Exempel: Om en bild eller text saknas så har vi inget att visa, och behöver då i designmönstret planera för det.

Ibland finns det info som systemet inte klarar sig utan (t.ex. rubrik, beskrivning). Vi designar därför för olika format (med format menar jag att det finns en viss mängd information, t.ex. rubrik, ingress, bild, länk som man använder som modell då man gör ett designmönster).

Då nya apparater kommer ut på marknaden så kan vi designa för dessa utan att det blir en konflikt med de existerande designmönstren. Det förutsätter dock att formatet är väl uttänkt och inte används på ett motstridigt sätt.

Exempel: Vi kan visa text i fet stil inne i brödtexter på den vanliga webbplatsen. I någon applikation som vi bygger så kanske det inte är möjligt.

Då Yle går in för att använda sig av API:n kommer vi också att vara beroende av att ha format och designmönster. Om vi vill hämta programinfo så behöver vi kunna lita på att vi alltid får ut rubrik, beskrivning och sändningstid. Om någon annan använder svenska.yle.fi:s artikel API så behöver de i sin tur kunna lita på att de får ut artiklar som är just vad det står att de är: artiklar. Om artikeln inte är en ren artikel så är det inte möjligt för dem att bygga egna designmönster som fungerar i alla situationer.

Ett bra exempel på där det inte ännu fungerar så bra är svenska.yle.fi/regioner (en ny version är på kommande). Orsaken det inte fungerar väl är att vi inte alltid vet om det finns en bild, samt att rubrik- och textlängd ibland varierar kraftigt. Designmönstret klarar i detta fall inte av att kompensera variationen i innehållets format. Det är också till format som dessa som sammanfattningen (ingressen) behövs som ren text (utan bilder, bildgallerier eller videon).

Då formatet inte går att lita på fungerar inte designmönstret:
Regioner - problem
Så som det borde se ut:
Regioner - hur det borde se ut

Värdet av att ha ett innehåll som inte sitter fast i ett utseende kan vi se på svenska.yle.fi då vi nu håller på och migrerar material från våra gamla sajter. Från nyhetssajten gick det bra då formatet var i gott skick och hade en tydlig struktur. Därför kan vi nu använda dem, och t.ex. på Radio Vega automatiskt lyfta in artiklar som publicerades just nu, men för tio år sedan.

Vi hade inte samma tur med Mat & fritid där artiklarna till 100% hade layoutstyrning inne i själva texterna. Dessa artiklar ser nu inte så bra ut som vi skulle vilja, och det kommer inte att gå att göra designmönster som fungerar felfritt då nya användningssätt uppstår.

Författare: Mårten Seiplax

Jobbar på svenska.yle.fi med det grafiska utseendet, kodning och sånt. Följ mig på Twitter eller Google +