De femhundra vanligaste orden på nyhetstjänsten

De 500 mest använda orden på svenska.yle.fi/nyheter
I samband med att försöka kartlägga hurdana bilder vi behöver för vår nyhetsstjänst gjorde vi det här taggmolnet. Ovan ser du alltså en bild på de femhundra ord som förekommit mest på svenska.yle.fi/nyheter sedan oktober 2010. Så här blev den till:

1. Vi räknade först alla ord i de femtusen senaste rubrikerna och ingresserna på Svenska Yle nyheternas webbtjänst.
2. Sedan letade vi reda på en lista med de tusen vanligaste orden i svenska språket och filtrerade bort orden från våra lista med rubriker och ingresser. Ord som ”i”, ”vi”, ”men”, ”också” osv.
3. På basis av de ord som blev kvar bildade vi den här bilden där man ser de 500 mest använda orden på Svenska Yles nyhetswebbplats.

De 5000 senaste artiklarna sträcker sig från igår till oktober 2010.

Klicka här om du vill se den större.

Stämningsbilder från dagens användartest / Nice buzz at the office today

Fint surr här på kontoret när vi samlade ett antal redaktörer från nyheterna och regionerna för att testa SYND i dess nuvarande form. Vi söker input till utvecklingsprocessen. Vissa testare fanns på plats i Böle medan andra deltog på distans. Här nedan kan du se lite stämningsbilder från testet.

 

 

Nice buzz here at the office while we tested the platform that we are building with some reporters from the news organization. Some were here and others joined in on the action remotely. These are the people who are going to work with the platform and publish content with it, and their input is crucial for the project to succeed. You can see some of the moods in the video above.

Välkommen till nya svenska.yle.fi

”Är ni helt galna?!”, frågade hon. ”Det är omöjligt att göra så många förnyelser under en så kort tidsrymd.”Reaktionen till trots är det just det vi på Svenska Yle tänker göra.

Förutom att vi helt och hållet reviderar vårt webbtänkande, kommer vi samtidigt också att skapa en ny plattform för publicering av innehåll, förnya vårt webbconcept, förnya det visuella utseendet, reformera journalisternas arbetsrutiner i förhållande till webben, osv. Och ja, det stämmer att vi har knappt med tid och resurser – annars vore ju allt för lätt att förverkliga!

Vi kommer att publicera inlägg här för att öppna upp och dokumentera processerna offentligt, mest för att vi tror på principerna för så kallad öppen design. Bloggen kommer att fungera som dokumentation för oss själva, men också för andra galningar som vill försöka sig på liknande saker i framtiden. En tydlig fördel av att vara öppen är att kvaliteten på dokumentationen kan öka dramatiskt.Vår främsta målsättning för projektet är att skapa en tydligare webbhelhet för Svenska.yle.fi, en helhet som möter användarnas behov bättre än tidigare.

Planeringen av web-reformen inleddes redan i våras och vi har nu ett team med sex utvecklare som sedan måndagen börjat utveckla vår nya publiceringsplattform, det väsentligaste elementet i förnyelsehelheten. Den första fasen varar i tio veckor. Då bygger vi grunden för vårt nya system. Vi planerar att lansera något som våra användare kan konkret ta del av i mars 2012.

I bloggen kommer vi att fokusera på användarperspektivet, alltså berätta vad vi jobbar på för dem som använder våra innehåll och dessutom förhoppningsvis föra diskussioner om förnyelserna.

Parallellt med den här bloggen publicerar vi en mera branschinriktad utvecklingsblogg på engelska, där vi behandlar tekniska webbutvecklingsfrågor, design- och mediefrågor.

Det här är en stor sak för oss och vi hoppas du vill ta del av berättelsen och som användare delta i utvecklingsprocessen genom att diskutera de behov och synpunkter som du har!

Welcome to SYND (#ylesynd)

”You must be raving mad to even try to do such a thing”, she said. ”It is simply impossible to change so many things simultaneously.”

This was one reaction to what we are now attempting to do now. We are trying to rethink how we do web here at the Swedish-language division of the Finnish Public Broadcasting Company (Yle), or Svenska Yle, as we are generally known. And the list of things we want to reform isn’t short: the technical platform, the concept, the look, the organization of people who contribute, and the way we do our journalism. It is also true that we have small resources and huge ambitions, but hey, would it be worth it if it were easy?

So this is just an initial note of welcome to this blog. We will post here to try to open up and document these processes publicly, mostly because we are believers in not only the principles for open source software but also those in open design. This will be a record for us, but also for others who will attempt to do similar things in the future. One clear advantage of being open is that the quality of your documentation can increase dramatically.

SYND refers to one of the strands in this big re-think. It is the one where we are building a new content management system for Svenska Yle—one that will be based on the open source system Drupal.  This blog will mostly follow the process of building that platform, although we will perhaps do some occasional detours into other larger questions relating to the reform, as well as other matters that keep us busy here at svenska.yle.fi.

The planning of this web reform started already last spring and we now have a team of six developers who have, since last Monday, officially gotten their hands dirty on the project. The first phase lasts five sprints (ten weeks) and we have scheduled our first release for March 2012.

This blog will be used to showcase the work that developers and designers are doing, as well as to discuss business-related questions that we have been working on. Personally, I can pledge to post entries that try to shed a light on our main business goals and how we are thinking about our “roof concept.” Furthermore, you should expect some posts on how we are organizing the process and thoughts about why we chose open source and Drupal from both technical and business perspectives. Expect also to see lots of posts about Drupal in general and some about meta data, linked data and such things.

It is true: this is a huge thing for us and I think I can guarantee the ride will not be smooth, at least all the time. Please do join us!

P.S.
SYND stands for “Svenska Yles nya Drupal-plattform,” which translates to the new Drupal platform of Svenska Yle. The acronym “SYND” means “sin” in English.

We will of course also be reporting individually about the project. These are the people to follow on the dev team:

Mårten Seiplax, Project Owner & AD @mseiplax
Tomi Mikola [Mearra], Project Manager @tomi_mearra
Christian Wikström, Developer @cwiks
Alexander Granholm, Developer @granholm
Ben Goodyear [Exove], Developer (Themer) @bengoodyear @typekitlove
Lauri Kolehmainen [Exove], Developer @dotsi

Some other key people related to the project:
Mikael Hindsberg, Concept Designer @mickhinds
Kristoffer Söderlund, Technical Producer @soderkr
Jonas Jungar, Svenska Yle News organisation @jonasjungar
Sami Kallinen, Head of programmes, Svenska.yle.fi @sakalli