DrupalCon 2013 Prag och gemenskapens styrka

Jag hade nöjet att delta i DrupalCon 2013 i Prag. DrupalCon är i grunden en teknisk konferens där alla utvecklare som jobbar med Drupal samlas ihop. Just nu ligger fokus kraftigt på följande version, Drupal 8. Det är stora förändringar på väg, vilket väcker både stora förhoppningar och farhågor inom Drupalcommunityt.

DrupalCon 2013 Prag gruppbild
DrupalCon 2013 Prag gruppbild. CC By-SA Michael Schmid http://www.flickr.com/photos/x-foto/

Mindre aktörer är oroliga över att de inte längre ensamma skall kunna hantera en Drupalsajt, att de blir för komplexa. En del användare börjar använda Drupal på nya sätt så att de skär av trådarna mellan backenden (den tekniska bakgrunden) och frontenden (det som användarna ser på sina skärmar). Andra vill fortsätta att utveckla Drupal 7 ännu, eftersom det är ett fungerande system. Och ytterligare andra kan inte vänta på att Drupal 8 skall lanseras för att kunna utnyttja de nyheter som är på kommande. Klart är dock att fler utvecklare redan nu har bidragit till utvecklingen av Drupal 8 än av någon annan tidigare version.

Och det är verkligen mycket nytt, Drupal 8 innehåller över 200 nya egenskaper. Dries Buytaert, ”Drupals pappa”, tog i sin keynote särskilt upp Drupals samhälleliga betydelse, vad systemet möjliggör som ett open source webbpubliceringssystem. I linje med det fokuserade Dries också mycket på egenskaper som tillgänglighet (accessability), mångspråkighet och mobilanpassning i sitt tal. Det var också glädjande för mig att höra att en stor vikt lagts på att semantisk annotering i Drupal, huvudsakligen i linje med definitionerna i schema.org (mer om vårt arbete kring detta i ett senare inlägg).

Andra dagens keynote hölls av Lisa Welchman som pratade om vikten i att vårda den community som byggts upp. Det finns en paradox för öppna gemenskaper, där just öppenheten blir den drivande faktorn för tillväxt och kreativ gemenskap, vilket väcker krav på styrning, vilket riskerar kväsa communityt. Det här är något som man sett inom Drupalgemenskapen där dessa DrupalCons och också mindre träffar har varit fantastiskt inspirerande. Och den hjälp som utvecklarna ger till varandra helt gratis och av pur välvilja är helt fantastik. Och tänkt ur ett mer krasst affärsperspektiv otroligt prisvärd. För det arbete som gemenskapen gör och ger varandra är värd miljontals euro!

Men samtidigt kommer den andra sidan in. Då en verksamhet växer så börjar den spreta åt olika håll och kan inte längre fungera effektivt utan styrning. Men där måste man gå försiktigt tillväga. Och även styrning är något man kan göra tillsammans. Och på så vis övervinna paradoxen mellan den inspirerande och tillväxtgivande friheten och den potentiellt kväsande styrningen.

En lärdom som vi gärna kunde överföra till fler verksamhetsområden, inte minst journalistiken.

Nedan en Storify som samlar mitt twitterperspekiv på DrupalCon Prag:

Switching Distros on a Running Site

As Mårten explained in an earlier post we decided to redo our installation profile into a more diversified model with a common core set of modules and with a differentiated set of modules for every site that will use the common core.

Splitting the previous Yle – profile that we used as a base for our installation from the beginning was easy enough. Just create two new installation profiles – Syndprofile and Fyndprofile that used most parts of the earlier Yleprofile and the parts that were specific for the two installations into their own sets of repositories, ie synd_modules and fynd_modules and so on. Starting development on the fynd-platform was also very successful and has since launced two successful projects: Kuningaskuluttaja and MOT.

However, on the svenska.yle.fi – platform, the change posed a lot of challenges to overcome, since we had to change installation profiles on a running site. And since a lot of the path settings to modules and themes are set in the database at installation time a lot of file paths would have to be changed. So when we first tried the easiest approach, just replacing the profiles/yleprofile installation folder with a profile/syndprofile we were left with a severely broken site, that couldn’t find any modules or themes, no matter how many times you tried to clear the cache. So it became clear that we had to do the changes directly into the production database.

So what we did was to dump the database into an sql file and doing a search and replace on every occurence of yleprofile to the new synprofile. We opted to slightly change the name to synprofile since there are a lot of serialized data that contains the path in the database as well.

We have around 500 000 nodes in our database at the moment, and a pretty large index, but using sed to do the search and replace the operation only took a few minutes to do, even though the sql file itself is getting close to 5 Gigabytes in size.

$ sed ‘s/yleprofile/synprofile/g’ < svenskaylefi.sql > svenskaylefi_synprofile.sql

This, however, was not enough in our case. We also had a couple of modules and our own theme settings and features that was not going to be used in the other distributions so we had to manually change the location of these. Fortunately most of the file path settings are stored in just a few tables.

system
registry and
registry_file

The paths are also stored in the cache tables so it is advisable to truncate them at the same time, especially

cache
cache_bootstrap and
cache_path

It took a few tries to get every step in this workflow to work out without problems, but when we finally figured out how to do it the migration process went pretty smoothly. Just one final hurdle gave us a bit of cold sweat when the site didn’t even bootstrap even though the migration process had otherwise gone smoothly. But, a manual flush of the memcache server solved that too.

 

Jag, Joakim

jj

Efter snart tre månader på Svenska Yles “utgivning webb” börjar det bli dags att presentera mig själv: Hej, jag heter Joakim, kallas för Jocke och jag är kodare.

Det råder ganska spridda åsikter om vad en kodare är och vem som får kalla sig kodare. Vissa purister tycker inte att jag får använda titeln, eftersom jag endast skriver program i språket PHP som är ett s.k scriptspråk och tolkas av datorn utan att programmeraren först behöver översätta det till maskinkod. Samma purister får hjärtslag när någon som “bara” arbetar med HTML kallar sig för kodare. Ovannämnda hör till mina huvudsakliga verktyg och för enkelhetens skull brukar jag ändå presentera mig som kodare.

Här är mitt försök att definiera kodande och samtidigt en beskrivning av vad jag gör här på YLE: En kodare löser logiska problem och skriver sedan ner lösningen på ett språk som han behärskar och som stöds av servern. Pluspoäng fås om man skriver ner lösningen på ett sådant sätt att också andra kodare förstår den. Vill man vara extra öppen, så kan man skriva koden så att hela världen kan ha nytta av den och till och med vidareutveckla den. Då måste man följa vissa riktlinjer och koda på en ganska allmän nivå i stället för att välja lösningar som endast kan utnyttjas av vår begränsade nisch. Jag gillar den sortens öppenhet och det var en glad överraskning då jag fick höra att man också på YLE värdesätter öppenhet och att det finns stora satsningar för att göra det vi håller på med mera öppet.

Min officiella titel är “webbutvecklare” och här på YLE ska jag i första hand arbeta med webbsajten svenska.yle.fi och specifikt som Drupalexpert.

Kanske man bättre förstår vad jag sysslar med om jag get ett konkret exempel: När YLEs redaktörer skriver webbartiklar, så ska varje artikel helst förses med nyckelord som är relevanta för det man skriver om. Orden kan inte väljas hur som helst, utan ska sökas från en ordlista, en s.k “ontologi”. En av mina första uppgifter var att se till att redaktörer kan tagga sina artiklar med ord också från andra ontologier än standardontologin, “koko”. Som konkret exempel kan man nämna “mesh”, som innehåller medicinska termer och ska användas av Webbdoktorns redaktörer. Som kodare tacklar man uppgiften steg för steg: Först måste jag se om jag över huvud taget kan söka mesh-termer från ONKIs tjänst. När jag kan göra det på teknisk nivå måste jag fundera hur en redaktör vid inmatning av en artikel lättast specificerar att nyckelord ska sökas från t.ex mesh. Det finns många alternativ: man kan välja från en s.k rullgardinsmeny, man kan kryssa för en eller flera ontologier med s.k checkboxar och så kan jag som kodare kräva att en redaktör vet att man ska fylla i ontologins namn före sökordet, t.ex “mesh:huvudvärk”. Det sistnämnda är ett bra alternativ om endast väldigt få ska använda andra ontologier. Vi vill gömma funktionen för dem som aldrig behöver den, för att inte verktyget ska bli svårare att använda.

Jag ska återgå till presentationen. Jag är i skrivande stund 37 år gammal och har jobbat som webbutvecklare och utbildare för samma företag i drygt 15 år före jag kom till YLE. Utbildningarna skedde till 90% i samarbete med Arcada och jag har stått tusentals timmar i klassrum både på Drumsö och i Arabia när Arcada flyttade dit. Nästan all utbildning har skett inom fortbildningen för vuxna elever och kurserna har handlat om allt från fotografering och Microsoft Excel till programmering i olika språk, som PHP, HTML (förlåt, purister), JavaScript och Flash Actionscript.

När jag kom till YLE hade jag inte speciellt djupa kunskaper om Drupal, eftersom jag i omkring 10 år arbetat med en konkurerande produkt, ett eget innehållshanteringssystem som gör ungefär samma saker som Drupal. Det var intressant att märka att många av de lösningar som finns i Drupal är saker som jag själv har funderat på och det var därför inte särskilt svårt att “komma in” i Drupals sätt att göra saker och reglerna för hur man skräddarsyr lösningar.

I mitt tidigare liv som utvecklare arbetade jag mycket och ofta med olika webbprojekt. Den stora skillnaden mellan mitt liv då och nu var att organisationen var så liten att jag ofta “fick” vara med och t.o.m ansvara för hela processen: Det första mötet med en ny kund, skrytande med tidigare projekt, genomgång av kundens specifikationer och önskemål, frågor om budget, planering av en offert som passar in i nyssnämnda, utarbetande av tidtabell, förverkligande av layout, html, javascript, css, php, databas, kommunikation med kunden per email, telefon och regelbundna möten under projektets lopp, registrerande av webbadress, konfigurering av server och e-post, testande, buggfixar, avslutande av projektet, klagomål… Exempel på projekt vi gjorde var webbshoppar, valmaskiner, auktionssystem, ekonomisystem, “vanliga” webbsidor och många helt skräddarsydda lösningar för vad kunden sade sig behöva.

Det som övergången till YLE har medfört är en möjlighet att få fokusera på färre saker och göra dem mera ordentligt. Jag var en sorts allt-i-allo och nu ser jag mig mera som webbutvecklare eller kodare som också får vara med och visionera och planera ibland, men som ändå huvudsakligen arbetar med ett ganska snävt område. Faran med att, som jag tidigare gjorde, jonglera så många uppgifter och t.o.m olika projekt samtidigt är att kvaliteten lätt blir lidande. Speciellt som man hela tiden begränsas av slutsumman på en offert som oftast ligger i den lägre ändan av vad som är mänskligt möjligt. Risken är också att man är för fokuserad på “the bottom line” och inte kan vara stolt över att man gjort nåt fint, utan endast då firman tjänat en massa pengar.

I mitt privata liv dras jag främst till olika kreativa hobbyer, som fotografering, chiliodling, matlagning, bakning, pianospel, hemrenovering. Jag bor i ett hundra år gammalt hus med många flagande ytor och spruckna väggar och försöker så småningom lära mig rätt sätt att ta hand om stället. Datorer ligger också ganska nära hjärtat och när min son nu nått den mogna åldern av tre år, så är det intressant att se hur han tar till sig teknologi. Det tog förvånansvärt länge för honom att förstå varför det ska finnas tv-program som kommer bara en gång och ett visst klockslag. Han är också ytterst förbryllad när man talar i telefon med nån utan att se personens videobild. I hemlighet avundas jag honom som fötts till en värld som är så mycket mera teknologiskt avancerad än min var på sjuttitalet. Jag tror det säger en del om hur jag är som människa och mitt motto eller min livsfilosofi kunde egentligen uttryckas som “visa mig flera coola saker!”. Det känns som att många här på YLE tänker i liknande banor, så jag kände mig både hemma och välkommen från början.

Publiksiffror för svenska.yle.fi, tidsperioden 1.5 – 31.12.2012

Bara några korta kommentarer till bildpaketet, som laddats upp här nedan.

Jag blandar lite, för i kurvorna använder jag unika webbläsare som ”valuta”, medan jag i  topplistorna använder sidvisningar.

Eftersom flera av artiklarna tagit sig med på listan tack vare att de är sk. snackisar, ville jag ha sidvisningar. Jag misstänker nämligen att samma människor öppnat artikeln gång på gång på gång för att läsa diskussionen och kommentera mera.

Jag har också parat ihop kurvorna med kriteriet att de alla skall rymmas på samma bild. Därför är också X3M:s kurva ensam – alla andra kurvor ser så flacka ut i samma bild!

Håll också ett öga på de totala sidvisningarna i topplistorna. Vink till hur du tolkar det? Läs totala sidvisningar i första topplistan och jämför de kommande listorna med den…

Eftersom vi under 2012 bytte till Comscore Digital Analytix, så gäller siffrorna inte för riktigt hela året. Alla listor och kurvor är för perioden 1.5 – 31.12.2012.

ps. De veckorna kulturkurvan ligger på noll är en bugg. Jag jobbar på att fixa det.

Karoliina Korhonen, nätanalytiker

The making of a Yle Drupal Distro (YDD)

From the start of the project (Swedish Yle’s New Drupal (SYND)) we had a goal to build it as a distro. What is better than that someone else can use the same code base? 🙂 With YDD we reached the internal distro milestone, an important step if we also some day want to be able to make it a public distro.

During January we spent two weeks making our own code more abstract (for some reason there is always something that gets hard coded), making new features that were wanted for the PoC (Proof of concept) of FYND (Finnish Yle’s New Drupal), setting up a new dev environment and splitting up the install profiles to support YDD, SYND and FYND.

The structure we decided to use is as follows: YDD contains the basic functionality that all sites should have. SYND and FYND each contain their separate modifications. Example; recipes, maktbasen and some Svenska Yle specific styling is found only in SYND. The themes in fynd_themes and synd_themes are subthemes of the theme in yle_themes.

The GIT structure and install profile logic:

FYND

YDD

SYND
fynd_modules
fynd_features
fynd_themes
fynd_profile
yle_modules
yle_features
yle_themes
synd_modules
synd_features
synd_themes
synd_profile

With this structure we are able to use a common core, and if needed add more functionality, translations or styling per site. Issues we ran into include views that were created when the system was in Swedish. It does not work to then switch the system to English before exporting, the view will be in Swedish.

Another issue was that a view that limited content based on a taxonomy was exported with the VID, and not the machine name of the taxonomy. Solved by changing the view so that the machine name was used in the filter.

We also had some displacements of fields and taxonomies. They had been placed in the wrong feature, so they were not available when some features needed by SYND were not enabled in FYND.

Moving theming to the features and modules was also something that we now needed to do. Not all the views that had styling was going to be used in both SYND and FYND.

The RSS feed generated by Views is one open question. It would be good to share them between the install profiles, but settings like Site name and headlines are hard coded in the view.

Being more thorough in with what is placed where and making sure that the language always was English would have made the process even smoother.

One thing we should have done in the early phase is to change the name on the live production install profile. That we tried to do it at the same time as we had moved some of the modules from yle_modules to synd_modules caused problems when migrating the production database.

The process itself turned out to be a good way to also do a review of the code. Even though we have had two external reviews (thanks Bala, @dasphere) it sometimes takes deep knowledge of a site to realize that something has unnecessary overhead. Having to split the site forces you to look at parts of the code that otherwise does not get looked at that often. We ended up merging and/or removing four features/modules.

Working with Jari Lana who does Drupal for Ylex, Oppiminen & co was also a good way to get a fourth review, from someone who also could make improvements directly in the code.

Even if FYND is never launched, the work will not go to waste. SYND has reached a new abstraction level, got new features and improvements. If the need arises, a new site can be up and running in no time.

Currently svenska.yle.fi is running on the new YDD + SYND setup.

Vad är en patch? Steg för steg guide hur du själv gör en till Drupal

En patch kan jämföras med ett plåster med en unik passform för ett unikt skrubbsår. Patchen bygger man för att fixa något som man tycker är fel i en modul (core eller contrib) som man använder. Då man listat ut hur man kan fixa den kan man först applicera den på sin egen sajt, och sedan dela den med communityn så att alla kan få nytta av den. Passar väl rätt bra ihop med public service eller hur?

Min första patch skapade jag förra veckan. Vi använder Redirect modulen för att hantera namnbyten på artiklar. Om en artikel byter namn på vår sajt ändras nämligen också adressen till artikeln, och om artikeln då redan hunnit delas i social medier så skulle besökare den vägen inte hitta artikeln utan redirect modulen.

Problemet uppstår ifall artikeln först döps till ”Kalle Anka är bäst!”, sedan döps om till ”Kalle Anka bäst!”. Då skapas en hänvisning från ”Kalle Anka är bäst!” till ”Kalle Anka bäst!”. Om man sedan döper om artikeln till ”Kalle Anka är bäst!” döps artikeln om, och det finns redan en hänvisning som pekar på ”Kalle Anka är bäst!”. En infinite loop har skapats, då besökaren skickas runt i en cirkel utan att någonsin kunna stanna (Sajten märker dock av felet och bryter loopen, men besökaren kan inte läsa artikeln).

Det felmeddelande som visades var inte särskilt tydligt för en icke tekniskt kunnig. Där stod ”Oops, looks like this request tried to create an infinite loop. We do not allow such things here. We are a professional website!”.

Jag tänkte jag skulle översätta det till något tydligare, samt inkludera ett lösningsförslag åt den som skapade felet. Jag kunde dock inte göra det, för översättningsfunktionen kunde inte hitta meningen i fråga. Jag bestämde mig för att kolla på modulens kod, och kunde där konstatera att t() översättningsfunktionen saknades. Dessutom visades felet som ett grönt statusmeddelande. Jag ville ändra det till ett gult eller rött varningsmeddelande.

Genom en sökning på ”create Drupal patch” hittade jag en manual för att skapa en patch (Quick and simple patch). Man klarar sig med det som står på modulens ”versioner” sida, gör en patch för redirect. Följande Youtube video guidar dig genom git och drupal.org issue skapandet.

I korthet gjorde jag följande:

 1. Ändrade på min local dev version av redirect modulen för att kolla om jag överhuvudtaget kunde fixa problemet
 2. Installerade en ren version av Drupal 7.x (min local dev är så modifierad att det är bäst att testa och skapa patchen från en så ren install som möjligt
 3. Installerade git_deploy som behövs för att generera all info som behövs till patchen
 4. Installerade dev versionen av redirect (git clone av dev branch) och pathauto som behövdes för att testa den ändrade koden
 5. Gjorde ändringarna i filen
 6. Gå till modulens mapp med CMD, kör git status. Du ser då ett meddelande om att filen du ändrat har ändrats.
 7. Kör git diff > [description]-[issue-number]-[comment-number].patch (du kan testa att döpa den till vad som helst, för att se att det fungerar. Filen finns sedan i modulens mapp) Fortsätt sedan med följande steg och döp sedan om testfilen du skapade eller kör kommandot en gång till.
 8. Gick till drupal.org och redirect modulen och skapade en ny issue. Där beskrev jag problemet och hur jag tänkt lösa det. Ta issue nummern från url:en efter att du sparat din issue, och döp patchen enligt namngivningskonventionen. I mitt fall blev det missing_t_function-1903228-1.patch
 9. Skriv en kommentar och bifoga patchen, ändra status till needs review
 10. Vänta på att någon av upprätthållarna kollar på din patch och bifogar den först till dev branchen och sedan till den stabila versionen
 11. Om du inte kan vänta kan du också ta patchen i bruk bara på din egen sajt i väntan på att den blir tillgänglig via modulen
 12. Patchen denna bloggpost handlar om blev infogad i dev branchen efter en vecka

Här kan du läsa issuen jag skapade för patchen:
#1903228 – Missing t() function in drupal_set_message

Så flyttade vi tio års arbete

Finnairplan i farlig situation” lyder en rubrik publicerad på Yles webbnyheter onsdagen den 30 oktober 2002, klockan 10.35. Den rubriken inledde ett årtionde med verktyget ”Nyhetswebben”.

Ett decennium och 225 000 artiklar senare har Nyhetswebben ersatts av ett nytt system, ”Drupal”. Men de gamla nyheterna finns kvar.

Hur flyttar man tio års arbete mellan två olika system? Det var en utmaning som Svenska Yles webbavdelning stod inför år 2012. Nyhetswebben är ett lättviktigt internt verktyg, medan Drupal är ett komplext öppet verktyg.

Till att börja med sammanställde vi en ”Entity Relationship”-modell som visualiserar hur nyheternas databas är uppbyggd. ER-modellen avslöjar relationer mellan databasens tabeller och kolumner. Denna information hjälpte oss utveckla skript för att pussla ihop artiklarna.

ER-modell

Följande steg var att kartlägga innehållet. Den gamla nyhetssajten bestod ju inte enbart av nyheter, utan även av kolumner, fördjupningar och bloggar, med mera. Kartläggningen hjälpte oss besluta vilka delar av innehållet som skulle migreras, och i vilken ordning.

Vi undersökte och utvecklade tekniska migreringsmetoder. Vi beslöt exportera innehållet från den gamla databasen som en XML-ström (Extended Markup Language) och importera den genom Drupal-modulerna ”Feeds Import” och ”XPathParser”.

Två delar

Migreringen består huvudsakligen av två delar; dels av en exportdel som skapar en XML-ström ur det gamla systemet, dels en importdel som fogar in XML-strömmen som artiklar i det nya systemet.

Exportdelen utgörs mer tekniskt av ett PHP-program som kör MySQL-kommandon i databasen. Programmet pusslar ihop enskilda informationsbitar till artiklar. Artiklarna blir separata objekt i XML-strömmen, så att varje enskild informationstyp får en egen XML-tagg. En utmaning i exportdelen var att ”tvätta” dataströmmen så att avvikande eller korrumperade informationsbitar inte skulle söndra importen.

Den tekniska utvecklingen utmynnade i detaljerade planer. Detta var första gången vi migrerade ett så stort antal artiklar till ett nytt system och vi ville vara säkra på att processen skulle fungera.

Redan de första testerna visade att Drupal inte kan hantera 225 000 artiklar utan prestandaproblem. Det behövdes mellanlagring bland annat via programvarorna ”Memcache” och ”Varnish” för att höja prestandan till en acceptabel nivå. Ytterligare skapade Drupal för varje artikel ett visst antal lyft – lika många lyft som antalet avdelningar artikeln hade funnits i. Detta gjorde att det totala antalet artiklar i Drupal steg till mer än en halv miljon.

Testerna visade också att importen måste köras stegvis för att undvika tekniska avbrott, så kallade ”timeouts”. Vi skapade ett ”Drush”- (Drupal Shell) kommando som kunde köra importen i mindre paket. Detta kommando kördes i sin tur av ett ”Linux Shell”-skript automatiskt i etapper om hundra artiklar åt gången. Hela importen av de gamla nyhetsartiklarna tog ungefär sju timmar i anspråk.

Migreringen fortsätter

Importen av gammalt innehåll har fortsatt med bland annat ”kulturen.fi” där vi använde samma migreringsmetod som för nyheterna. I detta projekt testade vi också att importera artiklar direkt från RSS-filer (”Rich Site Summary”), vilket fungerar nästan lika bra. RSS är en sorts XML. Problemet med RSS-filer är dock att deras syntax är mer begränsad.

För ett tredje projekt, ”Maktbasen”, importerade vi icke-standardiserad information i form av så kallade entiteter, så som personer, företag och kommuner. Det fanns en del halvfärdiga importmetoder tillgängliga ute på fältet, men det effektivaste sättet för oss var att importera entiteterna direkt till Drupals databas.

Drupals entiteter består av en huvudtabell där innehållet hålls ihop av ett unikt ID, samt enskilda tabeller för alla fält som ingår i en viss entitet.

Migreringen av innehåll har fortsatt med bland annat Mat och fritid. För Mat och fritids recept använde vi en likande XML-generator som för nyheterna, men skapade en ny importör, eftersom recepten fick en egen innehållstyp i Drupal.

För resten av sajtens artiklar använde vi nyhetsimporten som vid det här laget hade utvecklats till en generell importör för artiklar. Denna XML-importör kan numera användas för i princip vilken typ av innehåll som helst som kan översättas till XML.

Fotnot:
Verktyget ”Nyhetswebben”, skapades ursprungligen av Robert Tamm. Nyheterna, tidigare ”Internytt”, har även använt andra webbverktyg. Artiklarna från tiden före oktober 2002 verkar dock till största delen ha gått förlorade.

Nyhetswebben 2.1