Sprint 3 demo

Kolla in den senaste demonstrationsvideon. Den visar några av de funktioner som kommit till under de två senaste veckornas utveckling.

Nyheter som visas i videon:

 • Kickers
 • Tydligare användargränssnitt
 • Svenskspråkig metadata inmatning
 • Redaktörens profil signatur
 • Embeddning av den nya Arenan
 • Dynamiska bilder i Responsive Design

Nya funktioner klara – se sprint 2 screencast

Sprint 2 innehöll bland annat:

 • Fortsatt jobb med installations profilen
 • Lägg till och sätt stil på artiklar som visas på ämnessidor
 • Datumen i ”just nu” form, se microformats
 • Responsiv design
 • Mer style alternativ på ämenssidor (brandbylines)
 • Menu (även den responsiv design)
 • Infoga Arenan videon, citat, bilder i en artikel
 • Lägg till meta data*
 • Profilsidor
 • Nödmeddelande & breaking news meddelande

Jag vill påpeka att trots att det nu går att göra många saker är detta fortfarande att betrakta som en proof of concept, mycket finns ännu kvar att göra för att det skall vara i skick för publicering 🙂

* Meta data lösningen är ett sammarbete med SeCo på Aalto Universitet.

Sprint 1 demo – Proof of concept

Torsdagen den 20.10. avslutades SYND-projektets första sprint, dvs. en två veckors arbetsinsats med i förhand uppsatta mål. Projektgruppen arbetade fram grundförutsättningarna för att skapa och producera innehåll med det nya verktyget.

Sprint 1 innehöll bland annat:

 • Skapa en installations profil
 • Skapa artiklar
 • Skapa en ämnessida
 • Puffa en artikel på en ämnessida
 • Lås av artiklar (förhindra att två ändrar samma artikel samtidigt)
 • Ge ett utseende till en ämnessida (brandbyline)

I videon ges en snabb presentation över hur artiklar och ämnessidor skapas. Det som visas i videon är en så kallad ”proof of conept” – en ytterst avskalad prototyp för att visa att en viss funktion fungerar. Häng med andra ord inte upp er på kosmetiska brister, det engelskspråkiga användargränssnittet eller referatets oslipade utförande! 😉 Syftet med demonstrationen är att visa enligt vilken logik och enkelhet innehåll skapas.

Efter andra sprinten (3.11) återkommer vi med en ny demonstration över andra egenskaper i Svenska Yles nya Drupal plattform.