Video och audio lätt och snabbt

Arenan och verktygen för publicering av video och audio på nätet utvecklas i rask takt. Som med all teknik där det krävs ett stort och invecklat maskineri för att få det att fungera så friktionsfritt som möjligt, har Arenan och alla komponenter bakom Arenan både haft en del framgång, men också en del bakslag i utvecklingen. Jag har valt att belysa två framsteg.

Spela upp video och audio direkt på mobilen

För den som vill titta på ett videoklipp eller höra på en audio i sin telefon, pekplatta eller annan mobil enhet, känns det onekligen onödigt att från en intressant artikel dels uppmanas att först installera Arenans applikation för att sedan flyttas till Arenanapplikationen för att kunna spela upp klippet.

Under våren 2014 blev det därför tekniskt möjligt att direkt på den webbsida videon eller audion finns, spela upp den utan att förpassas till Arenan. Visserligen finns det begränsningar om hurdant innehåll som får erbjudas på detta sätt. Det krävs att YLE har precis alla rättigheter till klippet utan några som helst avtalsrättsliga begränsningar. Detta på grund av att videon eller audion saknar skydd, och alltså går att ladda ner. Men tekniken finns vilket är en enorm fördel till det tidigare.

VOD via Plasma

Numera är det mer regel än undantag att TV-program har rättigheter för att publiceras på webben, vilket alls inte var en självklarhet för några år sedan. För att effektivera och slippa mellanhänder – och därmed också risken för både tekniska men också mänskliga misstag – görs nu Arenanpubliceringen i Plasma, planeringsverktyget för teve.
Detta ger oss större kontroll över själva processen, det finns inte lika många etapper där det kan gå tokigt. Ändringar och fel kan både snabbare identifieras och åtgärdas. Vi som jobbar med Arenan har sett en märkbar förändring i arbetsflödet, en nära kontakt med Plasma-teamet har gjort att vi redan i ett tidigt skede har kunnat förutse och åtgärda möjliga flaskhalsar.
En logisk följd av detta är att det med färre system finns möjlighet för fler personer att förstå och behärska systemen. Och det är en grundförutsättning för att skapa en produkt vi kan vara stolta över.

Utvecklingen är definitivt på väg åt rätt håll.